Chính sách hoàn tiền, đổi trả dịch vụ

Chính sách hoàn tiền, đổi trả dịch vụ của vnecotech được thực hiện nghiêm túc và minh bạch rõ ràng với những phát sinh không mong muốn để khách hàng ưng ý nhất.

Điều kiện hoàn tiền, đổi trả dịch vụ

Mọi vấn đề xảy ra giữa vnecotech và quý khách dẫn đến không thể tiếp tục dịch vụ sẽ được giải quyết và đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên, tuy nhiên, chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và luôn muốn gắn bó trọn đời với khách hàng.

Cách thức hoàn tiền

Để được hoàn tiền, bạn vui lòng gọi điện thông báo lỗi sử dụng dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền với bộ phận kinh doanh của vnecotech. Trong vòng từ 1 – 3 ngày làm việc, vnecotech sẽ xem xét lỗi. Nếu lỗi này là từ vnecotech, khách hàng sẽ được hoàn tiền dựa theo điều kiện hoàn tiền.

Quý khách vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn của vnecotech để có hướng giải quyết tốt nhất.