Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành đối tác uy tín và đủ tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI ngành sản xuất và lắp ráp điện tử, từng bước phấn đấu trở thành nhà cung cấp trực tiếp, gia nhập chuỗi cung ứng và trở thành nhà cung cấp toàn cầu của các tập toàn lớn tại Việt Nam như Samsung, LG, Panasonic.

Sứ mệnh

Góp phần từng bước xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam với định hướng đầu tư bài bản, đồng bộ để hướng đến một môi trường sản xuất xanh, phát triển bền vững.