Sản xuất quần áo phòng sạch

Sản xuất quần áo phòng sạch – Là một dạng trang phục có yêu cầu chống tĩnh điện. Sản phẩm này được sử dụng trong các phòng làm việc, phòng thí nghiệm, công nghiệp điện tử. Hoặc những môi trường yêu cầu vô khuẩn như phòng thí nghiệm, phòng phẫu thuật..vv