SẢN PHẨM Y TẾ

NAL_2313
NAL_2211

Sản xuất khẩu trang y tế là một trong những mảng sản xuất thiết bị y tế và đã được chứng nhận ISO 13485:2016

Sản phẩm khẩu trang của nhà máy Ecotech Hưng Yên sản xuất trong phòng sạch đạt ISO 7 – Class 10,000

Những khẩu trang này được quản lý chặt chẽ theo yêu cầu, tiêu chuẩn sản xuất thiết bị y tế và đáp ứng các tiêu chuẩn về khẩu trang y tế do Bộ Y tế Việt Nam cấp.

  • Khẩu trang Y tế
  • Khẩu trang kháng khuẩn
  • Khẩu trang chống bụi
  • Khẩu trang phòng sạch
VẬT LIỆU SẢN XUẤT

Nguyên liệu sản xuất của tất cả các khẩu trang là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu với chất lượng đảm bảo