MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT

01

NHÀ MÁY THÔNG MINH 4.0

Nhà máy hiện đại thông minh 4.0 quản lý chất lượng cao
02

PHÒNG SẠCH

Hệ thống phòng sạch đạt ISO sản xuất trang thiết bị y tế, thuốc và điện tử
03

HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH

Hệ thống nước siêu sạch RO, EDI phục vụ sản xuất các mặt hàng như dược phẩm, thiết bị y tế và các lĩnh vực cần nước siêu sạch