Electronics-Manufacturing-working-on-engineers
pcbassembly-service

Lắp ráp thiết bị điện tử trong phòng sạch để đảm bảo quy trình sản xuất công nghiệp năng suất cao

Phòng sạch của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn lắp ráp điện tử. Với diện tích phòng sạch lớn và nguồn cung công nhân dồi dào, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu cao từ khách hàng.